Pilatus B4 | 3 000 mm

Pilatus B4 kit with a wingspan of 3000 mm. Very strong and lightweight construction.
The wings are very strong and light with a perfect wing section.
GRP elevator and rudder. Very strong canopy frame and the canopy itself made of thick Vivak.
Includes small accessories.

This is a private sale. In perfect condition but no warranty and no returns.

Stavebnice Pilatus B4 o rozpětí 3 000 mm. Velmi pevná a lehká konstrukce. Křídla jsou velmi pevná a lehká s perfektním profilem. GRP výškovka i směrové kormidlo. Velmi pevný rám kabiny i samotná kabina z tlustého Vivaku. Obsahuje i drobné příslušenství.

Jedná se o soukromý bazarový prodej. Zboží je v perfektním stavu, ale bez záruky a bez možnosti vrácení.

460 €

No product's description available

Code Code: 126
Category: Bazaar
Back shopping